FUARIN HEDEFİ

  • Katılımcı firmaların müşteri potansiyellerini geliştirmek,
  • Canlı Hayvan Show ve Yarışmalarıyla yeni ırkları tanıma fırsatı sağlamak,
  • Firmalar, Birlik ve Üreticilerin sektöre katkılarını ön plana çıkarıp, kamu oyuna duyurmak,
  • Menemen ve Bakırçay Havzasının tanıtılarak ön plana çıkartılması,
  • İzmir Tarım ve Hayvancılığında sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmek,
  • Yeni ürün ve teknolojilerin tanıtılması,
  • İkili görüşmelere zemin hazırlanarak, ticari ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi,
  • Yatırımların önünün açılması,
  • Üretici ve ailelerinin bilgilendirilmesi,
  • Gelecek nesillere çiftçilik ve hayvancılığın çeşitli yarışma ve şovlar ile tanıtılarak sevdirilmesi