KATILIMCI PROFİLİ

 • Hayvancılık Makine Alet ve Ekipmanları
 • Zirai Makine Alet ve Ekipmanları
 • Zirai Mücadele ve İlaçlar
 • Bio Enerji
 • Bilişim ve Takip Sistemleri
 • Sulama Teknolojileri
 • Arıcılık Sektörü
 • Kümes Hayvan Makine ve Ekipmanları
 • Süs Bitkileri Teknolojileri
 • Küçük Baş ve Büyük Baş Hayvancılık
 • Laboratuvar ve Analiz
 • Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri
 • Traktör Makine Ekipman ve Yan Sanayi
 • Sağım Odaları ve Ekipmanları
 • Süt Tankları 
 • Gübre Yönetimi
 • Finans ve Sigorta Kuruluşları
 • Sektörel Yayınlar
 • Hayvan ve Bitki Sağlık Ürünleri