ZİYARETÇİ PROFİLİ

 • Çiftçiler, Hayvan Yetiştiricileri
 • Besi ve Süt İşletmeleri
 • Tarım Market Yöneticileri
 • Küçük Aile İşletmeleri
 • Kooperatif Yönetici ve Üyeleri
 • Veteriner Hekimler, Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Zooteknistler
 • Hayvancılık Ekipman Bayileri
 • Gıda İşletme Kurumları
 • Resmi Kuruluşlar
 • Oda, Borsa ve Birlik Üye ve Yöneticileri
 • Resmi Kuruluş Yetkilileri