FUARIN HEDEFİ

 • Salihli’de yetiştirilen ve üretilen ürünlerin markalaştırılması,
 • Salihli tarım ve hayvancılığında sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmek,
 • Bakanlık temsilcileri, üreticiler, tüketiciler, sanayiciler, birlikler, odalar, borsalar ve kooperatifleri buluşturmak,
 • Yeni ürün ve teknolojilerin tanıtılması,
 • ikili görüşmelere zemin hazırlanarak ticari ilişkilerin geliştirilmesi,
 • Yatırımların önünün açılması,
 • Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 • Tarım ve hayvancılıkta ürünlerin ve son yeniliklerin tanıtılması,
 • Üreticilerin ve ailelerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
 • Tarım ve Hayvancılığın öneminin gündeme getirilmesi,
 • Oda, borsa, birlik ve kooperatiflerin üyeleri ile birebir iletişim kurdukları ortamı sağlamak.